logga lifvo

  • Kräftfiske för fiskerättsägare med fiskerättsbevis och innehavare av ortskort (år) med kräftfiskekort är tillåtet från fredag den 4 augusti klockan 17.00
  • Avgift för kräftfiskekort är 100 kronor              
  • Fiske får ske med som högst 10 burar per fiskerättsbevis eller kräftfiskekort. Flöten ska vara märkta med namn, telefonnummer och fastighet.

      Fiskerättsbevis eller kräftfiskekort och ortskort ska kunna uppvisas vid kontroll

  • Kräftfiskekort säljs från butiken av Eagle fishing Insjön. Information om kräftfisket ges även på telefon 0704444062 eller via vår facebook sida: Facebook.com/lifvof 
    Betalning sker till butiken.
  • Kräftfisket för samtliga fiskande avslutas den 20 augusti klockan 12.00
  • Burar, flöten och linor får ej läggas så att trafik med Gustaf Wasa och Engelbrekt störs.
  • Kräftor under 10 cm ska återutsättas på plats där de fångats. Fiske efter kräftor under annan tid under året är förbjudet.

     Styrelsen, Leksand-Insjöns fvof